Citación recomendada para este documento

Morata, Francesc. "Conclusions del seminari: Seminari "Les Euroregions: experiències i aprenatges per a l'euroregió Pirineus-Mediterrània" 15-16 de desembre de 2005". Institut Universitari d'Estudis Europeus. 2005. <http://hdl.handle.net/2072/4943>. [Consulta: 21-06-18].