Citació recomanada per aquest document

Urbano, Cristóbal. "Informe del World Library and Information Congress: 71th IFLA General Conference and Council (Oslo, 14-18 d'agost de 2005)". Universitat de Barcelona. . <http://hdl.handle.net/2445/8917>. [Consulta: 25-06-18].