Citación recomendada para este documento

Barberà Altimira, Gemma. "La Cohesió discursiva i l'espai en la llengua de signes catalana". Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Filologia. . <http://hdl.handle.net/2072/4880>. [Consulta: 28-05-18].