Citación recomendada para este documento

Alomar Kurz, Òscar. "La revegetació en el control biològic de plagues". IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. 1999. <http://hdl.handle.net/2072/4644>. [Consulta: 19-06-18].