Recommended citation for this document

Arnal Boada, Joana. "Una casa, una història: patrimoni arquitectònic i humà d'una casa de la Selva del Camp". Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. 2009. <http://hdl.handle.net/2072/43856>. [Consulta: 24-05-18].