Citación recomendada para este documento

Sallent López, Robert. "Agents mòbils en situacions d'emergència: mobilitat d'etiquetes de triatge". Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. 2009. <http://hdl.handle.net/2072/43791>. [Consulta: 23-05-18].