Citación recomendada para este documento

Rojas Romero, Oscar. "Integració d’un sistema de visió per computador a una cèl·lula flexible de transport". Martí Marly, Robert. 2010. <http://hdl.handle.net/10256/1898>. [Consulta: 17-03-18].