Citación recomendada para este documento

Delgado Mengual, Jordi. "Desenvolupament d'una plataforma web per a integrar serveis de neuroimatge al PIC (Port d'Informació Científica)". Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. 2009. <http://hdl.handle.net/2072/43281>. [Consulta: 19-06-18].