Citación recomendada para este documento

Tort, Marta. "La cooperació bibliotecària, factor clau en la transició cap a una societat digital. El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya". Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. 1997. <http://hdl.handle.net/2072/43129>. [Consulta: 20-06-18].