Citación recomendada para este documento

Tort, Marta ; Espinós, Montserrat ; Mestre i Vidal, Mercè. "La creació del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya: els treballs tècnics preparatoris". Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. 1995. <http://hdl.handle.net/2072/43125>. [Consulta: 19-06-18].