Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/8009

Projecte de les instal·lacions d’un centre d’ensenyança primària
Encuentra Peirón, Benjamín
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Elèctrica; Font i Mateu, Josep
L’objecte d’aquest projecte és realitzar el disseny de les instal·lacions d’un centre d’ensenyança primària a St. Boi, aquest document disposa de la informació necessària per poder realitzar la instal·lació, ja que està tot definit entre els plànols, memòria, càlculs i pressupost. Les instal·lacions que descrivim al projecte són totes les necessàries per el correcte funcionament del centre: Aigua freda, A.C.S., calefacció, ventilació, electricitat, gas, audiovisuals, contra incendis i seguretat. Per realitzar l’estudi s’ha tingut en compte totes les normatives que feien referència a les esmentades instal·lacions, com: REBT, CTE, RITE, ordenances municipals, etc. El projecte te dos objectius, el primer és l’estudi de les instal·lacions, on es defineixen tots els paràmetres per poder realitzar la instal·lació, mentre que el segon es proposar solucions per fer un centre més eficient energèticament, malgrat que en el primer document ja es tenien en compte solucions mediambientals com són: plaques solars tèrmiques per la producció de A.C.S, aprofitament d’aigües pluvials per omplir les cisternes del banys, etc. El projecte està dividit en els següents documents: DOCUMENT I - MEMÒRIA TÈCNICA PROJECTE INICIAL, on es descriuen minuciosament les instal·lacions. ANNEXOS DOCUMENT II – CÀLCULS JUSTIFICATIUS, en aquest document hi ha els càlculs del dimensionat de totes les instal·lacions. DOCUMENT III – PRESSUPOST, on es poden veure el preu dels materials escollits per a la instal·lació, separats per en capítols tipus de instal·lacions. DOCUMENT IV – AMIDAMENTS, on es poden veure els materials escollits per a la instal·lació, separats per tipus de instal·lacions. 9:43 9:43 DOCUMENT V – PLEG DE CONDICIONS, on es poden veure el conjunt de instruccions, normes i especificacions que juntament amb lo especificat en els plànols del projecte, defineixen tots els requisits tècnics de la instal·lació. DOCUMENT VI – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, es el document que integra el disseny de sistemes, mesures preventives i proteccions tècniques necessàries per el control de riscos. DOCUMENT VII – ANNEX I – PLÀNOLS, en aquestes estan grafiats la distribució i dimensionat de les instal·lacions, també es disposa de detalls i esquemes per poder definir millor el projecte.
Àrees temàtiques de la UPC::Energies::Energia elèctrica::Instal·lacions elèctriques
Electric wiring
Sanejament
Fontaneria
Electricitat
Calefacció
Ventilació
Contra incendis
Audiovisuals
Seguretat
Gas
Instal·lacions
Instal·lacions elèctriques
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem