Citació recomanada per aquest document

Vergés i Jaime, Joaquim. "Pre-jubilacions i progrés: un absurd del nostre temps?". 2009. <http://hdl.handle.net/2072/42711>. [Consulta: 25-05-18].