L'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans va ser creat l’any 1984. És una entitat on conflueixen els interessos de la universitat i l'administració pública per a l'anàlisi de qüestions econòmiques, socials i territorials en àmbits urbans, metropolitans i regionals de Catalunya.

Cliqueu aquí per obtenir informació sobre la recerca que duu a terme l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans.

L’Institut també publica la revista Papers.