Citación recomendada para este documento

IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. "Presentació de resultats d'assaigs de conreus extensius d'hivern. Recomanacions per a la campanya 2009-2010. Jornada Tècnica, 31 d'agost 2009". 2009. <http://hdl.handle.net/2072/41216>. [Consulta: 26-05-18].