Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFAS)

 

Envíos recientes

Lavín González, Santiago; Casas Díaz, Encarna; Marco, Ignasi
Marco, Ignasi; Rosell, Rosa; Mentabarre Garcia, Gregorio; Casas Díaz, Encarna; Cabezón; López Olvera, Jorge R.; Velarde i Nieto, Roser; Lavín González, Santiago
S. Valente, Ana Luisa; Cuenca Valera, Rafaela; Zamora, Maria Ángeles; Parga, Maria Luz; Lavín González, Santiago; Alegre, Ferran; Marco, Ignasi
Muro, J.; Ramis, A.; Velarde i Nieto, Roser; Pastor, J.; Lavín González, Santiago

El Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS) creat l’any 1997, és un servei de la Universitat Autònoma de Barcelona concebut com a recolzament a la gestió i a la investigació bàsica i aplicada al maneig i la patologia de la fauna salvatge.

Cliqueu aquí per a obtenir informació sobre les seves línees de recerca, les tesis en les quals ha format part i els seus projectes.