Recommended citation for this document

Li, Chengzhi ; Llibre i Saló, Jaume. "Quadratic perturbations of a quadratic reversible Lotka-Volterra System". Centre de Recerca Matemàtica. 2006. <http://hdl.handle.net/2072/3601>. [Consulta: 24-06-18].