La Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona va ser la pionera en el nostre país en la implementació d'aquests estudis. Les titulacions que en aquests moments constitueixen l'oferta docent (Ciències Polítiques i Sociologia) cada una d'elles amb els seus itineraris diferenciats en funció de les especialitzacions i amb un fort component europeu i internacional, cobreixen l'espectre de les àrees que constitueixen aquest camp d'ensenyament superior i de recerca i permeten als estudiants que les cursen obtenir una sòlida i moderna formació tant pel que fa a coneixements com a habilitats i eines de treball en el món real.. La Facultat està formada pels següents departaments: Departament de Ciència Política i Dret Públic i Departament de Sociologia.

Per obtenir informació sobre els recursos i la infraestructura per al desenvolupament de la recerca a la Facultat, cliqueu aquí.