Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/57424

#Lifeskills: Les habilitats per a la vida des de l'acció tutorial, un projecte per a la millora de la convivència escolar
Díaz López, Natalia
Universitat Oberta de Catalunya
En el que portem d'aquest curs escolar, a l'Institut "Les Àligues", hi ha hagut un increment exponencial de les conductes disruptives dins del context escolar, en el que s'hi ha detecta un alarmant augment, sobretot en edats primerenques, dels historials acadèmics de faltes d'ordres i tramitacions d'expedients; així com una manca de tècniques i habilitats de gestió d'emocions, sentiments i conflictes, per part de l'alumnat de primer cicle, que encara reforça més aquesta situació. A partir d'aquest context s'articula aquest treball final de màster, que pretén, a través de la posada en marxa d'un projecte emmarcat dins de l'acció tutorial, i que agafa com a eix de referència les habilitats per a la vida, promogudes per l'Organització Mundial de la Salut, propiciar una millora de la convivència escolar, a partir de l'empoderament dels discents.
Este trabajo final de máster pretende, a través de la puesta en marcha de un proyecto enmarcado dentro de la acción tutorial, y que toma como eje de referencia las habilidades para la vida, promovidas por la Organización Mundial de la Salud, propiciar una mejora de la convivencia escolar, a partir del empoderamiento de los discentes.
This final project aims, through the implementation of a project framed within the tutorial, which takes as its reference axis the life skills promoted by the World Health Organization, lead to improved school life, from the empowerment of the learners.
habilitats per a la vida
conductes disruptives
empoderament
competències
acció tutorial
habilidades para la vida
skills for life
conductas disruptivas
disruptive behavior
empoderamiento
empowerment
competencias
competences
acción tutorial
tutorial action
Tutors and tutoring -- TFM
Tutors i tutoria (Educació) -- TFM
Tutores y tutoria (Educación) -- TFM
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Master thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem