La Facultat de Ciències de l’Educació imparteix la docència a més de mil quatre-cents estudiants, que poden cursar quatre graus relacionats amb l'educació i amb les ciències socials. A més, hi ha una oferta diversa de màsters universitaris, tant de propis com de compartits amb d'altres universitats. Tots els plans d'estudis de graus i màsters tenen en compte la formació pràctica dels estudiants a través del pràcticum, assignatura obligatòria que es fa en centres concertats amb la finalitat d'apropar la realitat professional a l'acadèmica.