Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/261094

La reincidència en mesures penals alternatives 2015
La reincidencia en medidas penales alternativas 2015;
The recidivism in the community sanctions and measures 2015
Capdevila Capdevila, Manel; Ferrer Puig, Marta; Framis Ferrer, Berta; Blanch Serentill, Marta; Garrigós Bou, Albert; Batlle Manonelles, Ares; López Izquierdo, Berta; Mora Encinas, Judit
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)
L'estudi recull per primer cop la taxa global de reincidència de les mesures penals alternatives (MPA) a Catalunya i també les taxes específiques de les mesures –Treballs en Benefici a la Comunitat, Programes Formatius; Tractaments Terapèutics Ambulatoris i Internaments Terapèutics- que s'apliquen com obligacions, suspensions o penes directes. També aporta informació actualitzada, quantitativa i global de les variables personals, penals i criminològiques de les persones que compleixen aquest tipus de mesures d'execució penal en la comunitat. La població estudiada ha estat tota aquella que l'any 2010 va finalitzar una MPA (N=8.839 persones), i se'ls ha seguit fins a 31/12/2014 per saber si han tornat al sistema d'execució penal, amb una nova MPA o bé amb un ingrés penitenciari, per un delicte posterior al de la data de finalització de la mesura. El període de seguiment ha estat de 4,5 anys de mitjana amb un mínim de 4 i un màxim de 5 anys. Juntament amb les mesures esmentades, s'han estudiat també específicament dues tipologies delictives amb una alta incidència en les MPA en el moment d'aquest estudi: els delictes de trànsit i els delictes de violència de gènere. Per fer-ho, a part de desenvolupar un exhaustiu anàlisi del perfil de les persones que cometen aquests tipus de delictes, s'ha comparat amb el perfil de les persones que aquell mateix any 2010 van sortir de presó per condemnes relacionades amb delictes de trànsit (N=227 persones) o de violència de gènere (N=156)
El estudio recoge por primera vez la tasa global de reincidencia de las medidas penales alternativas (MPA) en Cataluña y también las tasas específicas de las medidas -Trabajos en Beneficio a la Comunidad, Programas Formativos, Tratamientos Terapéuticos Ambulatorios e Internamientos Terapéuticos- que se aplican como obligaciones, suspensiones o penas directas. También aporta información actualizada, cuantitativa y global de las variables personales, penales y criminológicas de las personas que cumplen este tipo de medidas de ejecución penal en la comunidad. La población estudiada ha sido toda aquella que en 2010 finalizó una MPA (N= 8.839 personas), y se les ha seguido hasta 31/12/2014 para saber si han vuelto al sistema de ejecución penal, con una nueva MPA o bien con un ingreso penitenciario, por un delito posterior al de la fecha de finalización de la medida. El período de seguimiento fue de 4,5 años de media, con un mínimo de 4 y un máximo de 5 años. Junto con las medidas mencionadas, se han estudiado también específicamente dos tipologías delictivas con una alta incidencia en las MPA en el momento de este estudio: los delitos de tráfico y los delitos de violencia de género. Para ello, aparte de desarrollar un exhaustivo análisis del perfil de las personas que cometen este tipo de delitos, se ha comparado con el perfil de las personas que ese mismo año 2010 salieron de prisión por condenas relacionadas con delitos de tráfico (N= 227 personas) o de violencia de género (N= 156).
The study shows for the first time the global rate of recidivism and the specific rates of each community sanction and measure (CSM) in Catalonia (as community works, training programs, outpatient therapeutic treatments and therapeutic commitment) applied as obligations, suspensions or direct sentences. It also provides updated, quantitative and comprehensive information on personal, criminal and criminological variables who meet this type of criminal sanctions and measures in the community. The target public was all those who in 2010 finished a CSM (N=8,839 people). We also followed them until 12/31/2014 to know if they had commited a re-offence and had a new punishment either in CSM or in prison. The follow-up period was 4.5 years on average. We payed special attention to two criminal types with a high incidence in the CSM system at the time of this study: traffic offenses and violence against women. To do this, apart from developing a thorough analysis of the profile of people who commit such crimes, it has been compared with the profile of people that the same year 2010 left prison because of traffic offenses (N= 227 inmates) or violence against women (N = 156 inmates).
2016
343 - Dret penal. Delictes
Empresonament -- Alternatives -- Catalunya
Reincidència -- Catalunya -- Estadístiques
Reincidència -- Catalunya -- Investigació
Circulació -- Infraccions
Circulació -- Infraccions
Violència envers les dones -- Catalunya
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons el text complet de la qual es troba disponible a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca.
227 p.
Working Paper
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)
         

Full text files in this document

Files Size Format Description
reinc_mesures_penals_alternatives_recerca.pdf 3.084 MB PDF català

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Capdevila Capdevila, Manel; Ferrer Puig, Marta; Framis Ferrer, Berta; Garrigós Bou, Albert; Mora Encinas, Judit; Batlle Manonelles, Ares; López Izquierdo, Berta; Blanch Serentill, Marta
Blanch Serentill, Marta; Capdevila Capdevila, Manel; Ferrer Puig, Marta; Framis Ferrer, Berta; Ruiz Cabello, Úrsula; Mora Encinas, Judit; Batlle Manonelles, Ares; López Izquierdo, Berta
Blanch Serentill, Marta; Capdevila Capdevila, Manel; Ferrer Puig, Marta; Framis Ferrer, Berta; Ruiz Cabello, Úrsula; Mora Encinas, Judit; Batlle Manonelles, Ares; López Izquierdo, Berta
Capdevila Capdevila, Manel; Blanch Serentill, Marta; Ferrer Puig, Marta; Andrés Pueyo, Antonio; Framis Ferrer, Berta; Comas López, Núria; Garrigós Bou, Albert; Boldú Pedro, Ariadna; Batlle Manonelles, Ares; Mora Encinas, Judit
Capdevila Capdevila, Manel; Blanch Serentill, Marta; Ferrer Puig, Marta; Andrés Pueyo, Antonio; Framis Ferrer, Berta; Comas López, Núria; Garrigós Bou, Albert; Boldú Pedro, Ariadna; Batlle Manonelles, Ares; Mora Encinas, Judit
 

Coordination

 

Supporters