Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/260275

Estudi longitudinal sobre el procés de reinserció de persones empresonades
Longitudinal study on the process of reintegration of inmates;
Estudio longitudinal sobre el proceso de reinserción de personas encarceladas
Cid Moliné, Josep; Martí Olivé, Joel; Ibàñez Roig, Aina; Albani Moreno, Eugenia
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)
L’informe que presentem suposa una continuació de la recerca El procés de desistiment de persones empresonades: obstacles i suports (Cid i Martí, 2011). En la primera fase de la recerca es va entrevistar a una mostra de 67 homes empresonats per delictes contra la propietat i per tràfic de drogues amb l’objectiu de determinar els factors explicatius de les narratives de les persones al final del compliment de la condemna. En aquesta segona fase de la recerca s’ha treballat amb una mostra de 36 persones que han estat entrevistades dues vegades: en la fase final del compliment de la pena de presó i en un període comprès entre un i dos anys després de la llibertat definitiva. La mostra conté participants que han estat desistents en aquest període de seguiment i d’altres que han persistit i han acabat empresonats altra vegada. Per entendre la trajectòria dels desistents i persistents de la mostra, la recerca usa les teories que han tingut més recolzament en la recerca internacional per explicar el desistiment –la teoria del control, la teoria de la transformació cognitiva i la teoria del suport social– i vol esbrinar la capacitat explicativa que tenen respecte de les trajectòries de les persones que conformen la mostra analitzada. L’anàlisi s’ha realitzat examinant de manera separada les quatre qüestions que semblen centrals del procés de desistiment i en referència a les quals les teories donen respostes diverses: a) l’origen del procés; b) els factors i processos que expliquen el manteniment del desistiment; c) el rol de l’individu; i d) les contingències en el procés de desistiment quan la persona que ha iniciat un procés de desistiment no aconsegueix assolir els seus projectes d’autonomia familiars i econòmics.
El informe que presentamos supone una continuación de la investigación El proceso de desistimiento de personas encarceladas: obstáculos y soportes (Cid y Martín, 2011). En la primera fase de la investigación se entrevistó a una muestra de 67 hombres encarcelados por delitos contra la propiedad y por tráfico de drogas con el objetivo de determinar los factores explicativos de las narrativas de las personas al final del cumplimiento de la condena. En esta segunda fase de la investigación se ha trabajado con una muestra de 36 personas que han sido entrevistadas dos veces: en la fase final del cumplimiento de la pena de prisión y en un período comprendido entre uno y dos años después de la libertad definitiva. La muestra contiene participantes que han desistido del delito en este periodo de seguimiento y otros que han persistido y han acabado encarcelados otra vez. Para entender la trayectoria de los desistentes y persistentes de la muestra, el estudio usa las teorías que han tenido más apoyo en la investigación internacional para explicar el desistimiento -la teoría del control, la teoría de la transformación cognitiva y la teoría del apoyo social y quiere averiguar la capacidad explicativa que tienen respecto de las trayectorias de las personas que conforman la muestra analizada. El análisis se ha realizado examinando de manera separada las cuatro cuestiones que parecen centrales del proceso de desistimiento y en referencia a las que las teorías dan respuestas diversas: a) el origen del proceso; b) los factores y procesos que explican el mantenimiento del desistimiento; c) el rol del individuo; y d) las contingencias en el proceso de desistimiento cuando la persona que ha iniciado un proceso de desistimiento no consigue alcanzar sus proyectos de autonomía familiares y económicos.
The present report is the continuation of the research Giving up the crime: the process followed by prisoners and their obstacles and supports (Cid and Martin, 2011). In the first phase of the investigation (2011) we interviewed a sample of 67 men imprisoned for property crimes and drug dealing in order to determine the factors explaining the narratives of people at the end of the execution of their measure. In this second phase, on the current research, we worked with a sample of 36 inmates. We interviewed them twice: in the final period of execution of the measure of imprisonment and in between one and two years after the final release period. The sample contains participants who have given up the crime in this period of monitoring and others that have persisted and were imprisoned again. To understand the trajectory of dropout and persistent sample, the study uses the most important international theories to explain it, and examine separately the issues that are central to the process of desistance.
2016
343 - Dret penal. Delictes
Reincidència -- Catalunya -- Investigació
Presos -- Catalunya
Delinqüents -- Rehabilitació -- Catalunya
Delinqüents -- Rehabilitació -- Investigació
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
41 p.
Working Paper
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)
         

Full text files in this document

Files Size Format Description
estudi_longitudinal_proces_reinsercio.pdf 501.3 KB PDF català

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters