Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/252332

Design and construction of a 4G mobile network antenna
Delgado Khalil, Samara Hassan
Parrón Granados, Josep
En aquest projecte es presenta el disseny i la construcció d'una antena de telefonia per a cobertura de 4G, on s'ha pres com a base les investigacions realitzades per Aykut Cihangir en el paper titulat "Integration of Resonant and Non-Resonant Antennas for Coverage of 4G LTE bands in Handheld Terminals". El principal objectiu d'aquesta investigació i desenvolupament és doncs validar els resultats obtinguts en el paper de referència i així buscar millorar el disseny proposant nous mètodes i formes geomètriques de les parts que componen l'antena total. Cal ressaltar que en el disseny de l'antena, donat els requeriments en ample de banda i nivells de reflexió, es fa indispensable desenvolupar xarxes d'adaptació que permetin millorar el funcionament i contribueixin a incrementar la radiació i disminuir les pèrdues per reactàncies en les freqüències de funcionament desitjades. Finalment, l'antena s'ha fabricat sense xarxa d'adaptació, i s'han realitzat les proves amb l'analitzador de xarxes, comparant els resultats obtinguts en la realitat amb aquells que van resultar de les simulacions en el programari.
En este proyecto se presenta el diseño y la construcción de una antena de telefonía para cobertura de 4G, donde se ha tomado como base las investigaciones realizadas por Aykut Cihangir en el paper titulado “Integration of Resonant and Non-Resonant Antennas for Coverage of 4G LTE Bands in Handheld Terminals”. El principal objetivo de esta investigación y desarrollo es pues validar los resultados obtenidos en el paper de referencia y así buscar mejorar el diseño proponiendo nuevos métodos y formas geométricas de las partes que componen la antena total. Cabe resaltar que en el diseño de la antena, dado los requerimientos en ancho de banda y niveles de reflexión, se hace indispensable desarrollar redes de adaptación que permitan mejorar el funcionamiento y contribuyan a incrementar la radiación y disminuir las pérdidas por reactancias en las frecuencias de funcionamiento deseadas. Finalmente, la antena se ha fabricado sin red de adaptación, y se han realizado las pruebas con el analizador de redes, comparando los resultados obtenidos en la realidad con aquellos que resultaron de las simulaciones en el software.
In this project, the design and construction of an antenna for 4G mobile communications coverage is proposed, which has been based on the research performed by Aykut Cihangir in the paper named "Integration of Resonant and Non-Resonant Antennas for Coverage of 4G LTE Bands in Handheld Terminals”. The main objective of this research and development is thus to validate the results obtained in the paper of reference and to seek for an improvement on the design by proposing new methods and geometrical modifications of the parts of the overall antenna. It should be noted that in the design of the antenna -given the requirements of the bandwidth and levels of reflection- it is necessary to develop matching networks so as to improve the antenna’s performance and to help to increase the radiation and to decrease the reactance’s losses in the desired frequencies. Finally, the antenna has been manufactured without matching network and, has been tested with the network analyser, comparing the results obtained in real performance against those resulting from the simulations in software.
01-2015
621.3 - Enginyeria elèctrica. Electrotècnia. Telecomunicacions
Antenes (Electrònica) -- Disseny i construcció
Comunicacions mòbils, Sistemes de
Telefonia mòbil
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
68 p.
info:eu-repo/semantics/masterThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Descripción
TFM_HassanDelgado.pdf 3.151 MB PDF Treball

Mostrar el registro completo del ítem