Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/242795

Necessitats dels familiars de pacients amb càncer
Navarro Ferrer, Marc
El càncer produeix un impacte a la família en totes les seves esferes, la família ha de modificar les seves rutines familiars i adoptar nous rols. En el moment del diagnòstic del càncer, a cada família hi ha una persona que assumeix el rol de cuidador principal. Aquest cuidador és el que s’ocupa del malalt a casa i fa d’enllaç entre la família i l’equip sanitari. En front del càncer, la família i el cuidador tenen un conjunt de dubtes, d’inquietuds, de preocupacions que s’acaben traduint en necessitats. L’equip sanitari i Infermeria especialment ha d’atendre aquestes necessitats i ajudar a satisfer-les. Objectiu: L’objectiu principal d’aquest treball es descriure quines són les necessitats que presenten la família i el cuidador dels pacients oncològics. Metodologia: Es va dur a terme una revisió de la literatura entre setembre del 2013 i maig del 2014. Es va utilitzar la base de dades Pubmed, a més de pàgines web i llibres. Es van obtenir un total de 75 fonts, 56 en angles, 18 en espanyol i 1 en català. Resultats: La bibliografia agrupa les necessitats de les famílies i els cuidadors en 7 grans categories: físiques, psicològiques i emocionals, socials, de informació i formació, econòmiques, de transport i espirituals. Pel que fa a necessitats més especifiques, algunes de les més freqüents són tenir informació sobre el pronòstic del malalt, assegurar-se de que l’equip sanitari està donant la millor atenció possible al malalt. Sembla haver-hi una relació entre el grau de no satisfacció de les necessitats i el grau d’ansietat i depressió en la família i el cuidador. Els autors consultats no coincideixen en afirmar si la majoria del les necessitats es veuen satisfetes o no. Conclusions: La família i el cuidador d’un pacient amb càncer també han de rebre atenció per part dels professionals. En moltes ocasions la família treu importància a les seves necessitats per tal de que l’equip sanitari es centri només en el malalt. Infermeria té un paper fonamental en detectar les necessitats dels familiars i cuidadors i en ajudar a satisfer-les, de manera que la família estigui en les millors condicions possibles per cuidar del malalt. Paraules clau: Càncer, família, cuidador, necessitats familiars, rol d’Infermeria
Cancer causes an impact in all family’s spheres, family must change their routines and adopt new roles. At the time of cancer’s diagnostic, in each family there is a person who assumes the role of primary caregiver. Caregiver takes care of the patient at home and acts as a link between the family and the healthcare team. In front of cancer, family and caregivers have a set of questions, concerns, worries, that translate into needs. Healthcare team and specially Nursing should attend these needs and help the family to meet it. Aim: This project aims to describe which are the needs of the family and caregivers of oncological patients. Methods: Literature review was conducted between September 2013 and May 2014. Pubmed database was used, as well as websites and books. 75 sources were found, 56 in English, 18 in Spanish and one in Catalan. Results: Bibliography includes the needs of family and caregivers in 7 major categories: psychological and emotional, social, information and training, economic, transportation and spiritual. As for more specific needs, some of the most common are having information about the prognosis of the patient, or make sure that the medical team is providing the best care to the patient. There seems to be a relationship between the degree of not satisfying the needs and huge levels of anxiety and depression in family and caregiver. Authors did not agree on whether the majority of needs were met or not. Conclusions: Family and caregiver of cancer’s patients must also receive attention from healthcare team. In many cases family underestimate their needs because they want the professionals to focus only on the patient. Nursing play a key role in detecting these needs and in helping to meet them. Keywords: Cancer, family, caregivers, family needs, Nursing role.
Tutor: Carme Quiñoa Salanova
22-11-2014
614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria
Infermeria
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
68 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Internacional de Catalunya
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
Marc_Navarro_Ferrer.pdf 941.9 KB PDF

Mostrar el registro completo del ítem