Màster en Enginyeria Informàtica

 

Si sois autores de algún documento elaborado en el ámbito de la Universitat de Lleida y queréis publicarlo en RECERCAT, contactad con repositori@udl.cat.

L’Escola Politècnica Superior és una escola tècnica superior d’alta qualitat, molt sensibilitzada envers les necessitats professionals de les empreses de l'entorn. A l'Escola Politècnica Superior s'imparteixen estudis d'enginyeria en les branques d'Edificació, Industrial i Informàtica. És una escola altament professionalitzada on es preparen els estudiants per a la seua ràpida integració en el mercat laboral amb uns paràmetres d’alta qualitat científica i tècnica.

Universitat de Lleida