Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/232984

Migration and information flows. A new lens for the study of contemporary international migration
Ros Híjar, Adela; González Martínez, Elisabet; Marín Amatller, Antoni; Sow, Pap
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3); Migration and Network Society. MNS
Aquest document de treball mira d'establir un nou camp d'investigació a la cruïlla entre els fluxos de migració i d'informació i comunicació. Hi ha diversos factors que fan que valgui la pena adoptar aquesta perspectiva. El punt central és que la migració internacional contemporània és incrustada en la dinàmica de la societat de la informació, seguint models comuns i dinàmiques interconnectades. Per consegüent, s'està començant a identificar els fluxos d'informació com a qüestions clau en les polítiques de migració. A més, hi ha una manca de coneixement empíric en el disseny de xarxes d'informació i l'ús de les tecnologies d'informació i comunicació en contextos migratoris. Aquest document de treball també mira de ser una font d'hipòtesis per a investigacions posteriors.
Este documento de trabajo trata de establecer un nuevo campo de investigación en el cruce entre los flujos de migración y de información y comunicación. Hay varios factores que hacen que merezca la pena adoptar esta perspectiva. El punto central es que la migración internacional contemporánea está incrustada en la dinámica de la sociedad de la información, siguiendo modelos comunes y dinámicas interconectadas. Por consiguiente, se empieza a identificar los flujos de información y comunicación como cuestiones clave en las políticas de migración. Además, hay una falta de conocimiento empírico en el diseño de redes de información y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en contextos migratorios. Este documento de trabajo trata de servir también como fuente de hipótesis para investigaciones posteriores.
This working paper aims to establish a new field of research at the crossroads of migration and information and communication flows. There are several factors which make this a worthwhile perspective to adopt. The central point is that contemporary international migration is embedded in the dynamics of the information society, following common patterns and interconnected dynamics. As a result, information and communication flows are now starting to be identified as key issues in migration policies. In addition, there is a lack of empirical knowledge on the shaping of information networks and the use of information and communication technologies in migration contexts. This working paper also aims to serve as a source of hypothesis for further research.
2014-06-13
Information society
Emigration and immigration
Information networks
Societat de la informació
Emigració i immigració
Informació, Xarxes d'
Sociedad de la información
Emigración e inmigración
Redes de información
© 2007 by Adela Ros, Elisabeth González, Antoni Marín, Papa Sow. © 2007 by FUOC
Research paper
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters