To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/21493

Instal·lació d’una caldera de biomassa en una masia
Nogareda Xarles, Alfons
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Construccions Arquitectòniques II; Hernanz Hernanz, Justo
L’objectiu principal d’aquest projecte és trobar la instal·lació de biomassa més adient per a substituir l’actual instal·lació de gasoil en el conjunt d’una masia anomenada El Colomer situada a la població de la Vall de Bianya (Girona). El conjunt de la masia, actualment, consta de 2 habitatges. Dins el projecte es proposa la rehabilitació de l’antic graner com a habitatge independent. Per tal de dissenyar la instal·lació de biomassa a incorporar s’han calculat les necessitats tèrmiques de tot el conjunt de la masia. Veient que la demanda és elevada s’ha proposat l’opció de la col·locació de terra radiant a la planta baixa de l’edificació principal, ja que disposa d’altures molt elevades. Seguint els criteris d’estalvi d’energia imposats pel Document Bàsic HE, s’han comparat els valors de la transmitància tèrmica actuals amb les limitacions del DB-HE. Veient que els murs exteriors de pedra eren els elements que s’allunyaven més de les limitacions imposades pel DB-HE, s’ha proposat l’aïllament d’aquests. Amb aquestes dues hipòtesis s’ha calculat la potència de la caldera, 110 i 100 kW respectivament. Després s’han subdividit les hipòtesis en si consumeixen pèl·let o estella, i s’ha trobat el volum d’acumulació i volum de la sitja per les 4 hipòtesis. Tot seguit s’ha disposat a fer un estudi econòmic on comparem les hipòtesis anteriors que funcionen mitjançant biomassa com a combustible amb el gasoil. Els resultats son favorables a la biomassa, tot hi tenir inversions inicials elevades. Finalment, s’ha calculat les emissions de CO2 per a cada proposta i per a cada habitatge. Per últim, es creu que la millor opció és la instal·lació de biomassa mitjançant l’estella com a combustible amb la col·locació de terra radiant. Amb aquesta opció s’aconsegueix rebaixar fins a 4.000 kg d’emissions de CO2 respecte l’estat actual.
English: The objective of this project is to find the installation of biomass more appropriate to replace the existing installation of diesel oil in a country house called El Colomer in the town of La Vall de Bianya (Girona). Nowadays the whole country house consists of 2 homes. In the project it is proposed the rehabilitation of the old barn as a home independently. In order to design the installation of biomass it has been calculated the thermal needs of the whole country house. Seeing that the demand is high, it has been proposed the option of radiant floors on the ground floor of the main building, because it has very high altitudes. According to the criteria of energy savings imposed by the Basic Document HE, we compared the values of the current thermal transmittance with the limitations of the DB-HE. Seeing that the outer Stone walls were the elements that did not meet the limitations imposed by DB-HE has been proposed the isolation of these walls. With these two assumptions we have calculated the power of the boiler, 110 and 100 kW respectively. After, the hypotheses have been subdivided if consumed pellet or splinter, and we found the volume of accumulation and volume of the silo by these four hypotheses. Then we did an economic study where we compared the previous hypotheses that use biomass to diesel oil. The results are in favour of biomass, although it has a high initial investments. After, we calculated the CO2 emissions for each proposal and each house. Finally, we believe that the best option is the installation of biomass by splinter as a fuel, although the option is the higher initial investment, with the placement of radiant floors. With this option we get down to 4,000 kg of CO2 emissions compared to the current state.
Àrees temàtiques de la UPC::Edificació::Construcció sostenible
Àrees temàtiques de la UPC::Energies
Farmhouses
Biomass energy
Caldera
Biomassa
Masos, masies, etc. -- Catalunya -- Girona
Energia de la biomassa -- Catalunya
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters