Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/225208

Patrons de distribució de la flora invasora a la Vall d'Alinyà, evolució de la presència i propostes de gestió des de la perspectiva de l'ecologia aplicada
Patrones de distribución de la flora invasora en el Valle de Alinyà, evolución de la presencia i propuestas de gestión desde la perspectiva de la ecología aplicada;
Distributional patterns of the invasive flora in Alinyà Valley, evolution of presence and management proposals from the applied ecology perspective
Invasive Plants (Grup de recerca); Hernández-Castellano, Carlos; Osuna, Javier; Serra, Jaume
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències; Boada, Martí, 1949-; Duch Cortinas, Jordi; Rieradevall, Joan; Hierro, Almudena
Tot i que la creixent amenaça de les plantes exòtiques invasores en els espais naturals és un fet evident, aquest problema és gairebé desconegut a la Vall d'Alinyà. Es van estudiar set punts de mostreig associats a quatre tipologies d'hàbitat per esbrinar la distribució de les plantes invasores en la Vall d'Alinyà, així com canvis recents en la seva composició, abundància i en el rang de distribució a partir de fonts bibliogràfiques. Es va desenvolupar un índex per quantificar la problemàtica de les invasions de flora exòtica en els diferents hàbitats estudiats. Els focus d'invasió van resultar estar associats a zones pertorbades, nuclis de població i baixes altituds. El canvi climàtic i els canvis en els usos del sòl podrien estar jugant un paper essencial en l'aparició de noves plantes invasores i en l'increment tant de l'abundància com de la cota altitudinal dels nivells més grans d'invasió. Tot i que la problemàtica associada a les plantes invasores en la Vall d'Alinyà és generalment baixa, algunes espècies com Senecio inaequidens representen una amenaça per a l'espai, motiu pel qual es proposa un pla de gestió per a la flora invasora.
Aunque la creciente amenaza de las plantas exóticas invasoras en los espacios naturales es un hecho evidente, este problema es casi desconocido en el Valle de Alinyà. Se estudiaron siete puntos de muestreo asociados a cuatro tipologías de hábitat para averiguar la distribución de las plantas invasoras en el Valle de Alinyà, así como los cambios recientes en su composición, abundancia y en el rango de distribución a partir de fuentes bibliográficas. Se desarrolló un índice para cuantificar la problemática de las invasiones de flora exótica en los diferentes hábitats estudiados. Los focos de invasión resultaron estar asociados a zonas perturbadas, núcleos de población y bajas altitudes. El cambio climático y los cambios en los usos del suelo podrían estar jugando un papel esencial en la aparición de nuevas plantas invasoras y en el incremento tanto de la abundancia como de la cota altitudinal de los niveles más grandes de invasión. Aunque la problemática asociada a las plantas invasoras en el Valle de Alinyà es generalmente baja, algunas especies como Senecio inaequidens representan una amenaza para el espacio, motivo por el cual se propone un plan de gestión para la flora invasora.
Although the growing threat of invasive alien plants in natural areas is an evident fact, this problem is almost unknown in the Alinyà Valley. Seven sampling points associated with four types of habitat were studied to find out the distribution of the invasive plants in the Alinyà Valley, as well as recent changes in their composition, abundance and distribution range from literature. An index was developed to quantify the problematic of exotic plant invasions in the different habitats studied. The foci of invasion turned out to be associated with disturbed areas, villages and low altitudes. Climate change and changes in land use could be playing a key role in the emergence of new invasive plants and in increasing both the abundance and the altitude where the largest invasion levels are found. Although the problematic associated with invasive plants in the Alinyà Valley is generally low, some species such as Senecio inaequidens poses a threat in this area, which is why a management plan for invasive plants is proposed.
02-2014
504 - Ciències del medi ambient
Plantes invasores -- Control -- Alinyà (Vall)
Alinyà (Vall)
Alt Urgell (Catalunya)
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
258 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Descripción
PFC_InvasivePlants_annex.pdf 329.8 KB PDF Annex
PFC_InvasivePlants_part01.pdf 8.895 MB PDF Projecte, 1a part
PFC_InvasivePlants_part02.pdf 3.926 MB PDF Projecte, 2a part
PFC_Invasive Plants_resum.pdf 463.0 KB PDF Resum

Mostrar el registro completo del ítem