Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: http://hdl.handle.net/2072/224978

Influence of emergence timing of weeds on the establishment of woody natives and ground cover species
Buenaventura Martínez, Paula
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències; Martínez Vilalta, Jordi, 1975-
Les invasions biològiques són produïdes per espècies transportades per l'home fora de la regió d'origen a altres regions on s'estableixen i expandeixen. Són actualment de les majors causes de perduda de biodiversitat, amb el canvi d'usos del sòl, tret rellevant en zones insulars. Comprendre mecanismes de competència amb les espècies autòctones és clau per gestionar el problema. L’experiment evidencia diferències de creixement de 7 plantes natives australianes (3 espècies d’eucaliptus, 3 espècies d’acàcia, 1 pasturatge natiu), competint intraespecífica (entre mateixa espècie) i interespecíficament (acàcies o eucaliptus convivint amb pasturatge natiu) plantejant tres tractaments (sense males herbes, males herbes i males herbes a posteriori) per definir la naturalesa de la interacció dels diferents tipus funcionals d'espècies. S’analitzen tendències temporals de creixement de plàntules, així com la supervivència. S’ha detectat una moderada correlació entre taxes de creixement d’espècies i mida de la llavor, (p ≈ 0.6), així com una correlació entre la supervivència i la humitat del sòl (p ≈ 0.5); efectes estacionals. A curt termini i en escenari de primavera la convivència amb males herbes reporta creixement nul. Tractaments sense males herbes, presenten major supervivència en escenaris en competència interespecífica. A llarg termini les espècies amb major supervivència són les que conviuen amb pasturatge natiu i sense males herbes, indicant un efecte beneficiós en espècies millor adaptades a la sequera (E. loxophleba).
Las invasiones biológicas son producidas por especies transportadas por el hombre fuera de la región de origen a otras regiones donde se establecen y expanden. Son actualmente de las mayores causas de pérdida de biodiversidad, con el cambio de usos del suelo, factor relevante en zonas insulares. Comprender mecanismos de competencia con especies autóctonas es clave para gestionar el problema. El experimento evidencia diferencias de crecimiento de 7 plantas nativas australianas (3 especies de eucaliptos, 3 especies de acacia, 1 pastoreo nativo), compitiendo intraespecífica (entre misma especie) y interespecíficament (acacias o eucalipto conviviendo con pastoreo nativo) planteando tres tratamientos (sin malezas, con malezas y malezas a posteriori) para definir la naturaleza de interacción de los diferentes tipos funcionales de especies. Se analizan tendencias temporales de crecimiento de plántulas, así como la supervivencia. Se ha detectado una moderada correlación entre tasas de crecimiento de especies y tamaño de la semilla, (ρ ≈ 0.6), así como una correlación entre la supervivencia y la humedad del suelo (ρ ≈ 0.5); efectos estacionales. A corto plazo y en escenario de primavera la convivencia con malezas reporta crecimiento nulo. Tratamientos sin malezas, presentan mayor supervivencia en escenarios en competencia interespecífica. A largo plazo las especies con mayor supervivencia son las que conviven con pastoreo nativo y sin malezas, indicando un efecto beneficioso en especies mejor adaptadas a la sequía (E. loxophleba).
Biological invasions are caused by species transported by man outside the source region to other regions where are established and expanded. Thus are currently the greatest causes of biodiversity loss, the change in land use, relevant actor in insular areas. Understanding the mechanisms of competition with native species is the key to managing the problem. The experiment demonstrates differences in growth of 7 Australian native plants (three species of eucalyptus, three acacia species and one native pasture), competing intraspecific (between same species) and interspecific (acacia or eucalyptus living with the native grass) proposing three treatments (no weed, weed and weed after) aiming to define the nature of the interaction of the different functional types of species. It’s analysed the temporal trends of seedling growth and survival. Note a moderate correlation between growth rates of species and seed size (ρ ≈ 0.6), as well as a correlation between survival and soil moisture (ρ ≈ 0.5); seasonal effects. In the short-term spring scenario the coexistence with weeds reported zero growth. Treatments without weeds present higher survival scenarios in interspecific competition. Long-term species survival are greater when living with the native grass and without weeds, indicating a beneficial effect on species better adapted to drought (E. loxophleba).
09-2013
504 - Ciències del medi ambient
Males herbes -- Control
Plantes -- Invasions
Plantes -- Protecció -- Austràlia
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
128 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Text complet d'aquest document

Fitxers Mida Format Descripció
PFC_PaulaBuenaventuraMartinez_resum.pdf 1.353 MB PDF Resum
PFC_PaulaBuenaventuraMartinez.pdf 6.103 MB PDF Projecte

Mostra el registre complet del document