Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/223854

Avaluació de necessitats i disseny de la intervenció per a la reintegració social dels delinqüents sexuals d’alt risc
Adaptació dels Cercles de Suport i Responsabilitat al sistema d’execució penal de Catalunya
García Díez, César; Soler Iglesias, Carles
Carrasco Moreno, Marta; Gilabert Pinal, Laura; Núñez Gumbau, Noemí; Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)
Aquest treball recull les necessitats per la reintegració que presenten els delinqüents sexuals a les presons catalanes i com es poden abordar aquestes mitjançant un model que ha donat bons resultats a altres països: Circles of Support and Accountability (CoSA a partir d'ara). L'objectiu és conèixer com funcionen els Cercles de Suport i Responsabilitat i quins són els requisits necessaris per adaptar aquest model als serveis penitenciaris de Catalunya. Amb aquesta finalitat s'ha fet una anàlisi quantitativa dels principals trets de la població penitenciària catalana, s'ha revisat la bibliografia sobre el model CoSA i s'ha fet observació de camp en la seva aplicació al Regne Unit. També s'ha comptat amb les opinions d'experts i professionals de Catalunya i s'han fet entrevistes a una petita mostra de delinqüents sexuals en règim de semillibertat. Tot i que a Catalunya hi ha programes a les presons per potenciar la rehabilitació dels delinqüents sexuals, la investigació destaca l’important paper del suport social i del manteniment dels canvis del tractament en el medi comunitari com elements clau per la reducció de la reincidència. El model Cercles optimitza l'efecte d'aquests processos i alhora ofereix un model de supervisió que concilia l'objectiu de protecció pública amb la reintegració del delinqüent. De l'estudi de la població penitenciària es conclou que hi ha una part d'interns que es podrien beneficiar d'aquest programa i que el reconeixen com una font important de suport davant les importants dificultats que troben en el procés de retorn a la llibertat. Es proposa un programa CerclesCat adaptat a la realitat del sistema penitenciari català i es descriu el procés d'implementació.
Este trabajo recoge las necesidades para la reintegración que presentan los delincuentes sexuales de las prisiones catalanas y cómo se pueden abordar éstas mediante un modelo que ha dado buenos resultados en otros países: Circles of Support and Accountability (CoSA a partir de ahora). El objetivo es conocer cómo funcionan los Círculos de Apoyo y Responsabilidad y cuáles son los requisitos necesarios para adaptar este modelo a los servicios penitenciarios de Cataluña. Con este fin se ha hecho un análisis cuantitativo de los principales rasgos de la población penitenciaria catalana, se ha revisado la bibliografía sobre el modelo CoSA y se ha hecho observación de campo en su aplicación en el Reino Unido. También se ha contado con las opiniones de expertos y profesionales de Cataluña y se han realizado entrevistas a una pequeña muestra de delincuentes sexuales en régimen de semilibertad. Aunque en Cataluña hay programas en las prisiones para potenciar la rehabilitación de los delincuentes sexuales, la investigación destaca el importante papel del apoyo social y del mantenimiento de los cambios del tratamiento en el medio comunitario como elementos clave para la reducción de la reincidencia. El modelo de Círculos optimiza el efecto de estos procesos, y muestra un modelo de supervisión que concilia el objetivo de protección pública con la reintegración del delincuente. Del estudio de la población penitenciaria se concluye que hay una parte de internos que podrían beneficiarse de este programa y que lo reconocen como una fuente importante de apoyo ante las importantes dificultades que encuentran en el proceso de retorno a la libertad. Se propone un programa CerclesCat adaptado a la realidad del sistema penitenciario catalán y se describe el proceso de implementación.
This research studies the needs for social reintegration after prison of sex offenders in Catalonia and how these needs can be addressed using a model that has already worked in other countries: Circles of Support and Accountability (CoSA from now). The goal is to understand how does CoSA work and what are the requirements to adapt this model to the correctional services in Catalonia. To achieve this goal, a quantitative analysis of the main features of the Catalan prison population of sex offenders has been made. Furthermore, the literature on the model CoSA has been reviewed and the application of this model in the UK has been analyzed in depth. Finally, the opinions of the experts and professionals that work with offenders in Catalonia were collected and some sex-offenders on conditional release were interviewed. Although in Catalan prisons there are programs to promote rehabilitation for sex-offenders, the research highlights the important role of social support as the key to reduce recidivism, as well as the importance of maintaining specialized treatment in the community. Circles model optimizes the effect of these processes, and combine both the public protection and the reintegration of sex-offenders. The research conclusions show the key questions of the CoSA model that need to be adapted to establish this experience in Catalonia and a description of the implementation process.
2014
343 - Dret penal. Delictes
Delinqüents sexuals -- Assistència institucional -- Catalunya
Delinqüents sexuals -- Rehabilitació
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
188 p.
Documento de trabajo
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
avaluacio_reintegracio_sexuals_cat.pdf 2.875 MB PDF

Mostrar el registro completo del ítem