La Facultat de Medicina de Lleida és una de les més antigues d'Europa, ja que Medicina s'impartia a l'antic Estudi General de Lleida, creat l'any 1300 per Jaume II. Metges insignes com ara Arnau de Vilanova, que dóna nom a l'Hospital Universitari, van impartir les seues lliçons a l'Estudi General, fins que Felip V, l'any 1717, el va tancar. Té tres edificis. En el primer, ubicat al recinte de l'Hospital de Santa Maria, a més dels serveis centrals, el Deganat, l'Oficina Docent, la Secretaria i l'Administració i els laboratoris de recerca, s'hi imparteixen els primers cursos de Medicina, Ciències Biomèdiques i Nutrició Humana i Dietètica. Al segon edifici, ubicat al recinte de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, s'hi imparteixen els cursos superiors de Medicina i les pràctiques clíniques i instrumentals. El tercer edifici, de 3.000 m2, és mixt, i acull tant docència com recerca.