Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/222386

Dessalinització nuclear : estudi preliminar per l'aplicació a Catalunya
Serra Pòrtulas, Bernat
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències; Masqué Barri, Pere
Aquest document pretén donar a conèixer el concepte de dessalinització nuclear, determinar els avantatges i inconvenients a nivell ambiental, així com els costos econòmics i energètics que poden suposar. Podem definir dessalinització nuclear com una planta de dessalinització d’aigua marina que és alimentada pel seu complet funcionament per un reactor nuclear. La planta utilitza tant l’energia elèctrica que es produeix com l’energia calorífica retinguda en l’aigua que surt del reactor. S’ha estructurat el treball en tres parts. La primera és una anàlisi de quin és l’ús que se’n fa a nivell mundial de la tecnologia de dessalinització. S’ofereixen dades de la producció mundial d’aigua dolça a partir d’aquesta tecnologia, en quins països se’n fa més ús i perquè. També es defineixen els tipus de plantes de dessalinització que es poden construir. El segon apartat és un anàlisi històric i d’actualitat de la dessalinització nuclear mundial. S’analitza el perquè del desenvolupament d’aquesta tecnologia i s’estudien les necessitats hídriques que es podran tenir en un futur. Es planteja si aquesta tecnologia pot satisfer-les. S’estudien les onze plantes de dessalinització nuclear que han funcionat. El tercer apartat és un estudi de la possible transformació de les dues plantes dessalinitzadores catalanes en dessalinitzadores nuclears. Es fa un anàlisi de costos energètics i de producció, sense tenir en compte els d’instal·lació. També s’investiga els possibles impactes per contaminació radiològica que podria generar l’aigua produïda amb aquesta tecnologia.
This document aims to let know the nuclear dessanilation concept, determine the environmental advantatges and disadvantatges as well as the economic and energetic costs that it might produce.We can define nuclear desalination as a seawater desalination plant that works using nuclear energy for all its operation. The plant uses the electrical energy produced by the reactor and the heat of the water that gets out from it.The project is estructured in three main parts. The first it is an analysis of which is the use of desalination technology in the world. It gives data of the world production, in which countries is more used and why. There are also defined the types of dessalination plants that exist.The second section is an historical and actual analysis of the world nuclear dessalination. Is studied why this technology has been developed and analised the world water needs that might be in the future. Raises if this technology can satisfy them. It also studies the eleven dessalination plants that had ever been in operation.The thirth part is a study of the possible transformation of the two catalan dessalination plants. Is analised de energy and production costs. Is also investigated the radiological contamination that might cause the product water with this technology.
07-2013
504 - Ciències del medi ambient
Aigua salada -- Dessalatge
Energia nuclear -- Aspectes ambientals
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
38 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Descripción
PFC_BernatSerraPortulas_annex2_cas1.pdf 35.21 KB PDF Annex 2, cas 1
PFC_BernatSerraPortulas_annex2_cas2.pdf 35.18 KB PDF Annex 2, cas 2
PFC_BernatSerraPortulas_annex2_cas3.pdf 31.11 KB PDF Annex 2, cas 3
PFC_BernatSerraPortulas_resum.pdf 167.9 KB PDF Resum
PFC_BernatSerraPortulas.pdf 481.5 KB PDF Projecte

Mostrar el registro completo del ítem