Altres

 

Envíos recientes

Cuquerella Fuentes, Àngel; Cicle de conferències del curs de formació bàsica per a policies (2015-2016:Mollet del Vallès, Catalunya)

Una de les finalitats de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és la promoció de l'estudi i la recerca en l'àmbit de la seguretat. Per això, l'Institut compta amb el Centre de Coneixement de la Seguretat (CCS) com un servei de referència en la gestió de la documentació i el coneixement especialitzat en aquesta matèria.