La Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia està ubicada al recinte de l’Hospital de Santa Maria i es troba prop dels centres sanitaris. És un edifici de quatre plantes que incorpora aules, seminaris, laboratoris, aula d’informàtica i biblioteca. Les aules tenen l’equipament audiovisual necessari i els laboratoris estan dotats del material més sofisticat. A l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova hi ha una unitat docent compartida entre els estudis de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia i els de la Facultat de Medicina.