Citació recomanada per aquest document

Álvarez Torres, María Jesús ; Gasull i Embid, Armengol ; Yu, Jiang. "Lower bounds for the number of limit cycles of trigonometric Abel equations". Centre de Recerca Matemàtica. 2006. <http://hdl.handle.net/2072/2164>. [Consulta: 21-05-18].