Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/212765

Análisis y diseño de antenas dipolo y parche para aplicaciones implantadas en el cuerpo humano
Cisneros González, Carlos
Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria; Parrón Granados, Josep; Gemio Valero, Joan
En els darrers anys, els sistemes de telemetria per a aplicacions mèdiques han crescut significativament en el diagnòstic i en la monitorització de, per exemple, la glucosa, la pressió de la sang, la temperatura, el ritme cardíac... Els dispositius implantats amplien les aplicacions en medicina i incorpora una millora de qualitat de vida per a l’usuari. Per aquest motiu, en aquest projecte s’estudien dues de les antenes més comuns, com son l’antena dipol i el patch, aquesta última és especialment utilitzada en aplicacions implantades. En l’anàlisi d’aquestes antenes s’han parametritzat característiques relacionades amb l’entorn de l’aplicació, així com també de la pròpia antena, explicant el comportament que, a diferencia amb l’espai lliure, les antenes presenten a canvis d’aquests paràmetres. Al mateix temps, s’ha implementat una configuració per a la mesura d’antenes implantades basat en el model del cos humà d’una capa. Comparant amb els resultats de les simulacions realitzades mitjançant el software FEKO, s’ha obtingut gran correspondència en la mesura empírica d’adaptació i de guany de les antenes microstrip. Gràcies a l’anàlisi paramètric, aquest projecte també presenta diversos dissenys de les antenes optimitzant el guany realitzable amb l’objectiu d’aconseguir la millor comunicació possible amb el dispositiu extern o estació base.
En los últimos años, los sistemas de telemetría para aplicaciones médicas han crecido significativamente en el diagnóstico y en la monitorización de, por ejemplo, la glucosa, la presión de la sangre, la temperatura, el ritmo cardíaco... Los dispositivos implantados amplían las aplicaciones en medicina y proporciona una mejora de calidad de vida para el usuario. Por este motivo, en este proyecto se estudian dos de las antenas más comunes, como son la antena dipolo y parche, esta última especialmente utilizada en aplicaciones implantadas. En el análisis de dichas antenas se han parametrizado tanto las características relacionadas con el entorno de la aplicación como las de la propia antena, explicando el comportamiento que, a diferencia con el espacio libre, las antenas presentan a cambios de esos parámetros. A su vez, se ha implementado una configuración para la medida de antenas implantadas basado en el modelo de cuerpo humano de una capa. Comparando con los resultados de las simulaciones realizadas mediante el software FEKO, se ha obtenido gran correspondencia en la medida empírica de la adaptación y de la ganancia de las antenas microstrip. Gracias al análisis paramétrico, este proyecto también presenta diversos diseños de las antenas optimizando la ganancia realizable con el fin de conseguir la mejor comunicación posible con el dispositivo externo o estación base.
In the last years, telemetric systems for medical applications have significantly grown in diagnostic and monitorization, for instance, glucose, blood pressure, temperature, cardiac rhythm and so on. Implanted devices increase medical applications in medicine and provide an improvement in the quality of live for the user. For that reason, this project studies two of the most common antennas such as dipole and patch. The last one is specially used for implanted applications. During the analysis of these antennas, the characteristics related to the environment, where the antenna is located, and the own antenna is parameterized explaining the different behaviour with the free space response. At the same time, a setup for the measurement of implanted antennas based on a single layer model of human body has been implemented. Comparing the results with the simulations made by FEKO software, it has obtained good matching in the empiric measurements of impedance and gain of microstrip antennas. Thanks to the parametric analysis, several antenna designs have been presented optimizing the real gain in order to achieve the best possible communication with an external device or base station.
06-2012
621.3 - Enginyeria elèctrica. Electrotècnia. Telecomunicacions
Antenes (Electrònica)
Monitoratge de processos biotecnològics
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
152 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Descripción
PFC_CarlosCisnerosGonzalez.pdf 6.910 MB PDF Treball

Mostrar el registro completo del ítem