To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2445/34102

La formació permanent del professorat: la proposta del Ministeri d'Educació i Ciència
Prats, Joaquim, 1949-
Universitat de Barcelona
L'abril de 1989 el Ministeri d'Educació i Ciencia va presentar a la comunitat educativa un Pla de Formació del Professorat per sis anys que passo a descriure breument. El document pretén ser un marc d'actuació; alhora, descriu el context social i educatiu sobre el qual s'elabora el Pla, del qual deriva un nou perfil del professorat. Així mateix, estableix el que s'anomena «model de formació permanent', que comentaré més endavant. En aquest apartat s'enuncien les concepcions, principis basics i directrius que orienten I'execució del Pla, coherents amb el contingut i les característiques de I'actual reforma del sistema educatiu. Segueix en el document una definició de les estructures de formació, amb un desplegament especial de I'apartat corresponent als centres de professors. A I'apartat «Pla d'Actuació' s'estableixen les finalitats i objectius del PI a, i així mateix les línies d'actuació mitjanyant les quals es pretén atenyer els objectius proposats. Tot seguit s'estableixen els criteris d'avaluació previstos tant per als programes com per al conjunt del Pla. Finalment, es fa una valoració aproximada del cost económic que, tal com s'indica, s'haura d'anar concretant als diferents plans anuals. A continuació, en vint-i-nou annexos, es descriuen les línies generals dels programes que hauran de fer realitat els objectius i els fins que ens proposem.
Formació del professorat
Sistema educatiu
Espanya
Teacher training
Instructional systems
Spain
cc-by-nc-nd (c) Universitat de Barcelona, 1990
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es
Article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ICE Universitat de Barcelona
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters