Citación recomendada para este documento

Beso Marco, Pau. "Projecte d'urbanització i infraestructura del carrer Zamora, en el tram comprés entre Pujades i Llull". Vergés Coll, David. . <http://hdl.handle.net/2099.1/16552>. [Consulta: 21-05-18].