Citación recomendada para este documento

Riera Mujal, Alba. "Estudi del contingut de 210Pb en plomes d'Apus apus". Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències. 2012. <http://hdl.handle.net/2072/203666>. [Consulta: 26-05-18].