Recommended citation for this document

Fornés Martínez, Hèctor. "Anàlisi i optimització dels processos d’assignació de mostradors de facturació d’equipatges als aeroports". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori. . <http://hdl.handle.net/2099.1/16526>. [Consulta: 24-06-18].