Citación recomendada para este documento

Segura Borràs, Raquel ; Sàez Aguayo, Carles ; Garcia i Bernat, Xavier. "Proposta d’una metodologia pràctica: càlcul de potencialitats de captació de carboni en sistemes agroforestals a l'APA Itacaré/Serra Grande, Bahía- Brasil". Universitat de Girona. Facultat de Ciències. 2012. <http://hdl.handle.net/10256/7191>. [Consulta: 19-06-18].