Citació recomanada per aquest document

Prats Álvarez, Gemma. "Electroisomerització en compostos fotocròmics: formació reversible d'enllaços C-C i C-O". Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química. 2010. <http://hdl.handle.net/2072/203384>. [Consulta: 25-05-18].