Citación recomendada para este documento

Rico Taboada, Bruno. "Anàlisi i millora dels processos online i eliminació de les barreres d'accessibilitat i usabilitat del site d'una entitat financera". Universitat Oberta de Catalunya. 2012. <http://hdl.handle.net/10609/16981>. [Consulta: 22-06-18].