Recommended citation for this document

Pouplana, Onofre ; Espadas Castillo, Toni. "Les biblioteques i el llibre electrònic : reptes i oportunitats de servei". Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca. . <http://hdl.handle.net/10609/16921>. [Consulta: 24-06-18].