Recommended citation for this document

Clavaguera Casadevall, Albert. "Influència del clima en la fenologia de la floració de Globularia alypum: anàlisi a partir de mostres d'herbari". Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències. 2012. <http://hdl.handle.net/2072/202623>. [Consulta: 24-06-18].