Citació recomanada per aquest document

Monroy, Isaac ; Villez, Kris ; Graells Sobré, Moisès ; Venkatasubramanian, Venkat. "Fault diagnosis of a benchmark fermentation process: a comparative study of feature extraction and classification techniques". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Química. . <http://hdl.handle.net/2117/16655>. [Consulta: 25-05-18].