Citació recomanada per aquest document

Duro Moreno, Juan Antonio ; Teixidó-Figueras, Jordi. "Ecological Footprint Inequality across countries: the role of environment intensity, income and interaction effects". Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP). 2012. <http://hdl.handle.net/2072/202111>. [Consulta: 18-06-18].