Citació recomanada per aquest document

Vilajeliu Balagué, Alícia. "El Pis de joves, una institució resilient?". Trilla, Jaume. 2012. <http://hdl.handle.net/10256/7119>. [Consulta: 25-04-18].