Recommended citation for this document

Fernández Biel, María José ; Manuel Homar, Joan. "L'aplicació dels nous plans d'estudi a l'escola de formació de professorat de la UB: un balanç (1992-1997)". Universitat de Barcelona. . <http://hdl.handle.net/2445/27525>. [Consulta: 24-06-18].