Citació recomanada per aquest document

Delgado Sanglas, Jordi. "Selecció dels paràmetres de fabricació per CN per obtenir acabats òptims mitjançant una eina CAM". Garcia-Romeu, Maria Luisa. 2012. <http://hdl.handle.net/10256/7093>. [Consulta: 20-06-18].