Citación recomendada para este documento

Villagrasa Alcaide, Carlos ; Vizcarro i Masià, Cinta ; Ravetllat Ballesté, Isaac. "La infància en situació de risc. Cap a una nova Llei d'Infància". Universitat de Barcelona. 2012. <http://hdl.handle.net/2445/28958>. [Consulta: 23-05-18].